פלוגת מפקדה במלחמה

פלוגת המפקדה-הכח תומך הלחימה

פלוגת המפקדה מורכבת ממפקדים  וחיילים שאינם מוגדרים כלוחמים אלה כתומכי לחימה

תפקידם העיקרי הוא לספק ללוחמים הטנקיסטים שירותים הכרחיים שיאפשרו להם למלא

משימתם כהלכה.

תפקידי הפלוגה שונים  בשגרה ובעת חירום,כאשר עיקר השוני הוא בכך שבמצב רגיעה השרותים ניתנים ממתקני קבע ואילו  בחרום ,מתן השרות הוא בד"כ בתנועה וכן לעיתים  באזורים מוכי אש, כפי שהיה לא אחת במלחמה זו.

לכן ,בעת רגיעה, העבודה המקצועית נעשית במסגרות מחלקתיות ואילו בזמן חירום העבודה היא במסגרות מעורבות המשלבות שרותים שונים  ומתבצעות בתנועה.

ברגיעה ,חלוקת התפקידים ברורה  בהפעלת המחלקות  השונות  בין מפקד פלוגת המפקדה לבין קציני המטה המקצועיים כמו ק. חימוש ,ק. קשר, רופא גדודי, שליש , אך במלחמה  הדברים לא כך ומפ' המפקדה התעסק בעיקר  "מילוי מחדש"  לכוחות הלוחמים שכלל תחמושת, דלק, מזון מים ,בגדים,השלמת זווד,החלפת נשק,משקפות,מצפנים וכו',בהספקת

 

מבנה פלוגת המפקדה

א.מפקדת הפלוגה ,הכוללת מ"פ ,סמ"פ ורס"פ.

ב.מחלקת חימוש גדודית

ג. מחלקת קשר גדודית .

ד.מחלקת רפואה גדודית .

גדודית ה.מחלקת אפסנאות

גדודית   ו.מחלקת שלישות

ז. מחלקת רכב גדודית

ח.מחלקת מטבח

ערב יום הכיפורים במסגרת ההיערכות  למלחמה הקרבה מחלקות הפלוגה הפכו  למחלקות ניידות בהתאם לכל התורה בנושא כאשר נתח קטן מהפלוגה נשאר במחנה הקבע בביר תמדה.

 

פלוגת המפקדה בשלבים השונים:

שלב ראשון 6-8 אוק'-  שלב זה כלל את התנועה ממחנות הקבע בריכוז גדודי ,הגעת הדרגים עד תעוז מצווה (טקסטיל) והתארגנות למחרת בצומת הגידי.

מח' רפואה,כתאגד פרסה במצווה וטיפלה בנפגעי היום והלילה הראשונים שהיו בכמות הגדולה ביותר במלחמה.

מח' החימוש ( חט"ג) –בלילה במצווה בסיוע לכיתות החימוש הפלוגתיות ולמחרת פריסה בריכוז גדודי לביצוע אחזקה בצומת הג'ידי.

שלישות הגדוד-עסקה בצוות מחודש של צוותות הטנקים

מח הרכב ,האפסניה, המטבח, עסקו בכל הקשור ל "מלא מחדש"

שלב שני 8-18 אוק'- שלב זה כלל את מעבר הפלוגה מצומת הג'ידי לאזור המתלה למתן שרותים לכוחות הגדוד הלוחמים בגזרה.

מ מח' רפואה,פשסה תאגד במתלה בכל התקופה

ח' חימוש עבדה בשעות היום בשטחי הגשח בנתלה ובערבים ירדה  לאחזקת הכוחות בחניוני לילה וביצעה  תיקונים וטיפולים אלמנטרים.

שלישות הגדוד-עסקה בין היתר בצוות מחודש של  הטנקים שתוקנו בחיבור בין התאגד למרכז התחזוקה שבמתלה.

מח הרכב ,האפסניה, המטבח, עסקו בכל הקשור ל "מלא מחדש" בכך שמידי ערב ירדו לחניוני הלילה ודאגו לדלק תחמושת בגדים ואפילו  זכורה לטוב ארוחת ערב הכוללת חביתות.

שלב שלישי  18-24 –שלב זה החל במעבר הפלוגה לגדה המערבית בשיירת דרגים חטיבתית

ליווי הכוחות הלוחמים עד נמל עדביה  והפסקת אש.

המעבר לצד המערבי שהיה קל יחסית לפלוגות הטנקים , מבחינת פעילות אויב באזור החצייה היה קשה מאוד לשיירת הדרגים ,ארטילריה ומטוסי אויב פגעו בשיירה  וניתקו את רצף המעבר כך  שהשיירה המשיכה בחלקים, בצורה מפוצלת ולריכוז הסופי לקח יום נוסף עד ההגעה לגדוד.

למרות הבעייתיות הצליחה הפלוגה לבצע "מילוי מחדש" כבר בסופו של יום החציה.

בהמשך נעה הפלוגה בעקבות הגדוד ובאחריותו עד נמל עדביה.
26 אוק' הפסקת אש –החטיבה הועברה לאזור הק"מ ה 101 בכביש קהיר סואץ והפלוגה פרסה באזור בסיס הטילים כ8 קמ' מזרחה.

התחילה עבודת התארגנות  של כל מח' הפלוגה מתוך ידיעה שהמלחמה עלולה לפרוץ שוב בכל רגע.

מאוחר יותר הוטלה משימה על הפלוגה להקים את אוהל שיחות הפסקת האש עם המצרים

לסיכום,

"לוחמי"  פלוגת המפקדה של גד' 46  על כל המחלקות ביצעו את מפקידם במסירות, בדבקות ובאומץ לב, זאת מתוך הבנה עמוקה של גודל האחריות המוטלת על כל אחד ואחד.

במהלך המלחמה נהרגו חברינו, חיילים מהפלוגה –אנו ננצור את זכרם בכבוד ובהערכה לעד.

אנו תקווה כי חיילי הפלוגה שנפצעו במהלך הקרבות השתקמו ומאחלים להם חיים בריאים ומאושרים..

קישורים חיצוניים