פלוגה ב במלחמה

פלוגה ב' גד' 46

מלחמת יום כיפור

הפלוגה הייתה פלוגה של אנשי מחזור פברואר 1973, בפיקוד סגן איתן סגל ז"ל עד כשישה שבועות לפני המלחמה.

המ"פ המחליף עירא אפרון.

הפלוגה ביצעה צמ"פ  כמעט מלא ( עד רמת מחלקה כולל), בתקופת איתן , ואימון פלוגה ואימון ייעודי לקראת הירידה לקו בתקופת הששה שבועות לפני המלחמה.

בשבוע האחרון לקראת המלחמה הכינה עצמה הפלוגה באופן מלא לקרב, מלחמה , ע"פ הנחיות מפקד האוגדה בכנס מ"פיים והנחיות המחט והמגד.

בפלוגה שירתו בצמ"פ סגל פיקוד ותיק ומיומן  שכלל , סמ"פ -יצחק מזר ,מ"מים  בני רשף, גיורא וגמן ואורי חדידה ( שפרש כחודש לפני המלחמה). וסגל מטק"ים ותיק ומיומן.

עם פרוץ המלחמה יצאה הפלוגה לקרב במסגרת הגדוד תחת פיקוד דוד שובל.

הפלוגה השתתפה בקרב התקלות במסגרת הגדוד בדרכה לתעלה ממערב לצמת הג'ידי ציר הרוחב.

הפלוגה חברה עם פלוגה ב' של גד' 52  בפיקוד המ"פ בועז אמיר, ללחימה בחטיבת נחתים 130 המצרית על חוף האגם המר הקטן.

במהלך הלילה  הראשון הפלוגה נלחמה על חוף האגם המר הקטן ובאזור ליטוף.

 מזר, וגמן  ויעקוב שטרן נכנסו במהלך תחילת הקרב ופינוי פצועים ממעוז ליטוף.

במהלך זה נפגעו  מזר ויעקוב שטרן והגיע כשהם מובילים את החילוץ עם המפונים לתאג"ד ופונו לבית החולים.

במהלך הלילה המשיכה הפלוגה מצפוון למעוז ליטוף להלחם יחד עם פלוגה א'  ( מ"פ ירון מרדיקס ) שהייתה בעיקר מדרום למעוז ליטוף, וגם הצטרפה בשלב מסוים ( חלק מהפלוגה ) ליתר הגדוד ממזרח לליטוף.

לקראת הבוקר בשיתוף עם סמ"פ א'  משה זילברברג ניסו לאתר את מ"פ א' וחלק מכוח פלוגה א' שנלחמו בעוז כל הלילה באזור מדרום לליטוף ואבד איתם הקשר, ולהצילם. ללא הצלחה. בהמשך ניסו לאתר את צוות טנק הפלוגה בפיקוד צוער שמעון בן דרור ( אז לא היה מוכר למ"פ ) שהחליף את מזר בטנק עם צוות , זאב פאר (נעדרים עד היום) חבז ואבולעפיה.

מבוקר יום א', צוות לפלוגה חלק מפלוגה א' שהמ"פ שלה נהרג בלילה ( ירון מרדיקס  ז"ל ) ונלחמנו יחד עד סוף המלחמה. לסמ"פ הפלוגה נתמנה משה זילברגברג סמ"פ א'.

הפלוגה השתתפה בקרבות בלחימה באזור " נוצה " בין  08-13/10/73  ובהתקפות הנגד המקומיות, ( בני רשף  מ"מ נפצע ופונה וגם יעקוב ברסלר המט"ק ).

בקרב וואדי מבעוק הפלוגה השתתפה ב "כוח העיקרי" שהגיע לאזור יחד עם המגד וכוח זבוב " צנטוריונים".לאחר שנבלם הטור המצרי על ידי פלוגה ג בפיקוד ירון רם. ( 14/10/73 ) והשמידה שריון מצרי. ( בשלב זה היה גם המ"מ אריק זטורסקי בפלוגה כבר מיום א  נשאר בה עד סוף הקרבות ).

הפלוגה המשיכה והשתתפה בקרבות הגדוד עד הצליחה ואחריה,  במתחם מקצרה ( 19/10/73 ) והשתתפה בקרב על מתחם החיילים שבו נפגע המגד ונהרגו  חיים ימין ז"ל ואורי פונדק ז"ל . שם נפגעו גם שלושה  טנקים של הפלוגה, זילברברג, אלחנן ברודי , ועוד צוער נוסף .

הפלוגה המשיכה בקרבות עד גמר המלחמה כאשר יצחק מזר הסמ"פ חזר לפלוגה ( בתאריך 15/10/73 ). למרות פציעתן והמשיך לתפקד כמט"ק.

עם סיום הקרב בעדביה נפצע מזר שנית וכך גם המ"פ והם פונו לבית חולים בארץ.

הפלוגה עשתה משימות אלו על בסיס ביצועים ודבקות במשימה מרשימים ביותר של חיילים שאך זה סיימו צמ"פ וסגל קצינים ומט'קים רציני מנהיג ואחראי.

חללי הפלוגה

בן דרור שמעון.

פאר זאב.

יהי זכרם ברוך.

קישורים חיצוניים